Правила и Условия

Добре дошли в BioBabyCare!

Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Диджитълстемп ЕООД, намиращ се на https://biobabycare.bg.

Използвайки този уебсайт приемаме, че сте съгласни с тези условия. Не продължавайте да използвате BioBabyCare, ако не сте съгласни да спазвате всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Правила и Условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на компанията. „Компанията“, „Нашите“, „Ние“ и „Нас“, се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин. Целта е да се отговори на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на българското законодателство. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същата.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. С достъп до BioBabyCare, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Декларацията за поверителност на Диджитълстемп ЕООД.

йтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем подробностите за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Диджитълстемп ЕООД и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на BioBabyCare. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от BioBabyCare за ваша лична употреба, подложено на ограничения, определени в тези условия.

Не трябва да:

 • Препубликувате материали от BioBabyCare
 • Продавате, наемате или подлицензирате материали от BioBabyCare
 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от BioBabyCare
 • Преразпределяте съдържанието от BioBabyCare

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Диджитълстемп ЕООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди присъствието им на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Диджитълстемп ЕООД, неговите агенти и / или свързани лица. Коментарите отразяват вижданията и мненията на човека, който публикува своите виждания и мнения. До степента, разрешена от приложимото законодателство, Диджитълстемп ЕООД не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и / или претърпени в резултат на каквото и да е използване и / или публикуване и / или поява на Коментарите на този уебсайт.

Диджитълстемп ЕООД си запазва правото да наблюдава всички Коментари и да премахва всякакви Коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушаване на настоящите Правила и Условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате Коментари на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никакво право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, , обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нарушение на поверителността
 • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или популяризиране на бизнес или поръчки, или за представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Диджитълстемп ЕООД неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират някой от вашите коментари във всякакви и всички форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето Съдържание

Следните организации могат да правят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Нови организации;
 • Дистрибуторите на онлайн директории могат да правят връзка към нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други регистрирани фирми; и
 • Акредитирани фирми в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, търговски центрове за благотворителност и групи за набиране на средства за благотворителност, които може да нямат хипервръзка към нашия уебсайт.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не предполага фалшиво спонсорство или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други заявки за връзки от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;
 • dot.com сайтове на общността;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми;
 • образователни институции и търговски сдружения.

Ще одобрим заявки за връзки от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към акредитирания ни бизнес; (б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на Диджитълстемп ЕООД; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Вградени рамки

Без предварително одобрение и писмено разрешение Вие не можете да създавате рамки около Нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на Нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на Вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни предпазвате и защитавате срещу всички искове, които възникнат във Вашия уебсайт. На който и да е уебсайт не трябва да се появява връзка, която може да се тълкува като клеветническа, нецензурна или престъпна, и/или която нарушава по друг начин или защитава нарушението или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност

Моля прочетете Нашата Политика за поверителност

Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всякаква конкретна връзка към Нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към Нашия уебсайт при поискване от Наша страна. Също така си запазваме правото да променяме тези условия и правилата за обвързване по всяко време. Постоянно свързвайки се с Нашия уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези условия за свързване.

Премахване на връзки (линк) от нашия уебсайт

Ако намерите някаква връзка (линк) на Нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да Ни информирате във всеки момент. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме задължени директно да ви отговорим.

Не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или материалите в него ще бъдат актуализирани.

Отказ на права

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с Нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничава или изключва Нашата или Вашата отговорност за смърт или нараняване;
 • ограничава или изключва Нашата или Вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • ограничава която и да е от Нашите или Вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство;
 • изключва която и да е от Нашите или Вашите задължения, които може да не бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този параграф и на други места в този раздел за отказ от отговорност: (а) са тема на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, непозволено увреждане и за нарушение на законовото задължение.

Докато уебсайтът, информацията и услугите в него се предоставят безплатно, Ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.